Impressum

Impresum


Ovdje možete pronaći Uvjete korištenja web stranice www.gnkdinamo.hr

 

PODACI O IZDAVAČU:

Građanski nogometni klub Dinamo.                                         
Maksimirska 128                                          
HR-10000 Zagreb
Tel.: +385 1 2386 111
Fax.: +385 1 3670 102
E-mail: dinamo@gnkdinamo.hr
Web: www.gnkdinamo.hr
Facebook: www.facebook.com/dinamo
Youtube: www.youtube.com/gnkdinamo  
Instagram: instagram.com/gnkdinamo


OIB 93376857458.
 

Predsjednik Uprave: Vlatka Peras

Autorsko pravo:

Sadržaj i struktura web stranice gnkdinamo.hr zaštićeni su autorskim pravom. Svako umnožavanje ili uporaba informacija te podataka, osobito tekstova, dijelova tekstova ili slika iziskuje prethodno ishođenje suglasnosti.

GNK Dinamo ne jamči za aktualnost, točnost, potpunost ili kvalitetu objavljenih informacija. Načelno korisnik protiv GNK Dinamo nema pravo podnošenja zahtjeva za naknadom materijalne ili nematerijalne štete prouzrokovane korištenjem ili nekorištenjem objavljenih informacija, odnosno korištenjem netočnih ili nepotpunih informacija, ukoliko nema dokaza da je od strane GNK Dinamo učinjena hotimična ili nehotična krivnja.

U slučaju izravnog ili neizravnog usmjeravanja na strane internetske stranice ("linkove") GNK Dinamo ograđuje se od njihovog sadržaja. Umreženi sadržaji trećih strana ne potječu iz GNK Dinamo niti GNK Dinamo ima mogućnost utjecati na sadržaj stranica trećih strana. Sadržaji stranica trećih strana na koje GNK Dinamo putem linka upućuje, ne izražavaju mišljenje GNK Dinamo, nego samo služe kao informacije ili prikaz odnosa. GNK Dinamo ne snosi odgovornost za sadržaje trećih strana na koje upućuje u gore navedenom smislu. Odgovornost snosi isključivo strana koja nudi gore navedene sadržaje.